Pages

Friday, October 29, 2010

Neurofibromatosis on Alagang Kapatid (TV5)

Please watch
Alagang Kapatid
tomorrow on TV5 at 7:15am


totoong totoo na.. ;P

here's the teaser video that's posted on Alagang Kapatid's page:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=113926415336884
Samahan si kapatid Cheryl Cosim na suriin ang karaniwang pagkain ng bawat pamilyang pinoy, at kilalanin ang dalawang mukha ng tila sumpang karamdaman na Neurofibromatosis

Kaalaman at Kalinga ang hatid ng Alagang Kapatid ngayong Sabado sa BAGO NITONG ORAS 715am sa TV5
Follow and support NEUROFIBROMATOSIS Friends on Facebook

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...